STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UŁATWIENIE NABYCIA POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UŁATWIENIE NABYCIA
POWIĄZANYCH USŁUG
TURYSTYCZNYCH

 

Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie Państwo rezerwacji dodatkowych usług turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem Paulina Walczewska BODY & DANCE, NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie poszczególnych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.

Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas tej samej wizyty na stronach internetowych z rezerwacją Paulina Walczewska BODY & DANCE, usługi te staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku Paulina Walczewska BODY & DANCE posiada – zgodnie z wymogami prawa UE – zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz Paulina Walczewska BODY & DANCE za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność Paulina Walczewska BODY & DANCE. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.

Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

Paulina Walczewska BODY & DANCE wykupiła w SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, telefon: 801 120 120, adres e-mail: INFO@SIGNAL-IDUNA.PL. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, adres e – mail: turystyka@umwd.pl, nr telefonu: tel. 71/ 770 41 17), jeżeli z powodu niewypłacalności Paulina Walczewska BODY & DANCE dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż Paulina Walczewska BODY & DANCE, które pomimo niewypłacalności Paulina Walczewska BODY & DANCE mogą być wykonane.

Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302